Wat is executive coaching en waarom is het belangrijk?

Wat is executive coaching en waarom is het belangrijk?

Executive coaching gaat om het ontwikkelen van leiders, met focus op hun leiderschapskwaliteiten in de context van hun organisatie. Dit hangt vaak samen met andere dingen in het leven zoals organisatie van gezin, maar het is geen life-coaching. Het is ook geen loopbaancoaching.

Het gaat wel over het maken van keuzes, over de volgende stap binnen of buiten de organisatie, over het ontwikkelen van nieuwe kansen (acquisitie) en vaardigheden, over ‘wat wil ik nog bereiken?’ en ‘wanneer ben ik klaar voor mijn gevoel en heb ik alles bereikt wat ik wil?’ en ‘ga ik dat punt ooit bereiken?’.

Waarom horen we nu meer over executive coaching dan vijftien jaar geleden? Omdat organisaties meer effectieve leiders nodig hebben om hun organisaties te laten groeien en omdat ze worstelen met het vinden en behouden van talent. Enerzijds door meer groei en minder talent, organisaties zijn groter, babyboomers houden ermee op en er zijn niet genoeg mensen om ze te vervangen. Anderzijds omdat de uitdagingen voor één-en-twintigste-eeuwse leiders anders zijn dan voor twintigste-eeuwse leiders, complexer. Door diversiteit van markten, klanten, talent en ideeën is inclusief leiderschap maar een van de kwaliteiten waar vijftig of zelfs twintig jaar geleden nog niemand het over had. Hiërarchie werkte nog, evenals lineair denken. Die tijden zijn voorbij.

Executive coaching richt zich op de kwaliteiten en vaardigheden van leiderschap. Dat zijn de voor de hand liggende, zoals omgaan met mensen, engageren, motiveren, coachen en ter verantwoording roepen, maar ook het ontwikkelen van visie voor het team en dit laten aansluiten op de visie van de organisatie, bruggen bouwen tussen culturen (denk aan verschil in leeftijd, gender, afkomst, denkwijze, gedragsstijl) en veranderen van ineffectief gedrag. Executive coaching richt zich op al het gedrag van de leider, bewust en onbewust, bekend en onbekend bij leider en zijn/haar omgeving.

Executive coaching is voor de high performers, voor diegenen die door de organisatie als het belangrijkste kapitaal worden gezien met mogelijkheden voor groei. Coaching voor de ‘messed up and need to be fixed’ is aan het afnemen. High performers zien vertrekken kost geld, relaties, goodwill, kennis en meer. Behoud is belangrijk. De top wil dat deze leiders teams gaan aansturen en steeds grotere teams, dat ze acquisitie plegen, omgaan met complexe processen, problemen kunnen oplossen, ook moeilijke problemen met reputatiegevaar, integriteitsschending.

Een highperformer op een bepaald vakgebied dient als leider ervaring op te doen en langzaam te groeien in deze situaties. Die tijd is er niet. Een executive coach is dan een extra hoofd dat meedenkt, maar belangrijker dingen vóór is. Een executive coach zorgt dat iemand is voorbereid en zich heeft voorgesteld wat te doen als het fout gaat. Welke houding zij/hij aanneemt om niet achteraf terug te hoeven managen. Hoe zij/hij waarden van de organisatie, team en zichzelf op elkaar afstemt en hieraan trouw blijft in tijden van crisis. Dit is een voorbeeld van wat een executive coach doet, van wat ik doe voor de mensen die ik coach. Als jij een highperformer bent, is het net als in de top sport belangrijk een coach te hebben, om nog beter te worden, om de dingen te zien die je zelf niet ziet en ook niet kunt zien. Een coach geeft je een ander perspectief en bij voorkeur zelfs een aantal andere perspectieven.

Dr Jim Yong Kim, President van de Wereldbank tussen 2012 en 2019 zegt over coaching in een interview dit: “Academics tend to have a deep suspicion about leadership, but I think we have really turned the tide now, because we have seen that people who are troubled as leaders, get a coach and get better.” Dr Kim vertelt het verhaal van een beroemd chirurg die zich realiseerde dat hij, integenstelling tot Tiger Woords die een coach had en daardoor steeds beter werd, nooit een coach had gehad sinds zijn opleiding. Dus vroeg hij, terwijl hij al beroemd was om zijn chirurgische vaardigheid en expertise, een ervaren collega om tijdens zijn werk met hem mee te kijken en hem feedback te geven.  De collega deed dit bijzonder wijs en zei: “you are a great surgeon and here are 15 observations I have.” “So,” zei Dr Kim: “this surgeon made the case that anybody can get better. The notion for a leader that anyone can get better including me, might be the first step that you take to be a better leader.”

Wil je weten wat nodig is om van een highperformer een leider te worden download mijn e-book voor 21e eeuwse leiders of maak een afspraak.

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.