ZOMERDOORBRAAK!

Voor hoog of meer begaafden: hoe je je analyse van complexiteit effectief kunt delen en tegelijk de relatie versterkt!

 • Zie je hoe dingen beter kunnen, maar krijg je het niet over het voetlicht zonder irritatie van anderen,
  terwijl je die verbetering wel wilt?
 • Denk je snel en complex en voel je veel aan?
 • Begrijp je niet waarom anderen het niet zien en ben je vaak ongeduldig?
 • Word je verweten dat je je er niet mee moet bemoeien omdat het jouw onderwerp niet is.
 • Raken mensen geïrriteerd omdat jij ze wijst op fouten, terwijl je je al inhoudt.
 • Word je verweten dat je er niets van begrijpt of onmogelijke of vreemde ideeën hebt?
 • Hou je vaak je mond om irritatie bij anderen te voorkomen?
 • Wissel je vaak van baan omdat je er wel klaar mee bent?
Dat kan anders.

Wat je wilt is verbinding maken in complexiteit, de relatie versterken en jouw talent delen met anderen, anderen meekrijgen zodat zij hun talent delen. Je wilt je niet een buitenstaander voelen en wel gewaardeerd worden om wat je te bieden hebt. Je wilt de organisatie beter maken en je ziet ook hoe dat kan, met anderen.

Je bent niet de enige.

De meeste hoogbegaafden zien wat er nodig is in hun organisatie, maar worden moedeloos van de reacties die dat opwerpt – of erger – dat er niets mee gebeurt.

En twee jaar later poneert iemand anders het als een eigen idee. Dat maakt je niet zoveel uit, maar de verloren tijd des te meer.

Je voelt je eenzaam.

Je was vroeger ook al de slimste en mensen begrepen je toen ook al niet.

Je voelt nog niet dat je HB een gave is, ook al vertellen mensen je dat.

Wat er nodig is is verbinding in complexiteit en dat is precies wat ik je ga leren.

Ik verzorg verbinding in complexiteit en dat kan ik jou ook leren.

Omdat heel veel mensen mij vragen of ik ze niet in een paar uur kan helpen, ga ik dat voor een paar mensen doen.
Deze zomer 2022 leer ik jou in een dag hoe je jouw, vaak scherpe, analyse kunt delen terwijl je de relatie versterkt. Sterker nog, mensen gaan met je meedenken.

Je gaat leren:

 • over dynamiek in een gesprek en hoe je dat kunt beïnvloeden;
 • over stijlen die elkaar niet mogen en hoe je dat kunt bijsturen;
 • over non verbaal gedrag waarvan we ons niet bewust zijn en hoe het beter kan;
 • over een mindset die je meer ruimte gaat geven.

In een gesprek in verbinding onderzoeken we wat in jouw geval aan de orde is. Dat gaat vaak verder dan ik hier schets, ik geef je inzicht en handvatten en daarna experimenteer je met nieuw gedrag en onderzoekt wat voor jou werkt.

Het kan echt, jouw analyse kun je zo delen dat anderen het van je aannemen en jullie samen tot gedragen oplossingen kunnen komen.

Waarom en waarom ik?

Ik verzorg verbinding in complexiteit. Daarin ben ik opgeleid en heb ik heel veel ervaring.

Verbinding is nodig voor samenwerking, we kunnen het niet meer alleen, daarvoor is de complexiteit te groot.

In de meeste organisaties ontbreekt verbinding omdat er te veel speelt.
Terwijl verbinding juist zou bijdragen aan betere en snellere oplossingen voelt het als iets anders, iets dat er nog bijkomt.
En bovendien ervaren mensen niet altijd verbinding, hoe goed je je best ook doet.
Er wordt gewezen op dat wat niet goed gaat, uit verbinding.

Ik kan van tevoren niet precies zeggen wat er moet gebeuren, daar kom ik in gesprek en in verbinding met je achter.
Daarna kan ik zeggen wat er in de weg staat, hoe verbinding gaat helpen en hoe het is te bereiken.

Dat doe ik mijn hele leven al, waarvan 20 jaar in organisaties als advocaat (Houthoff), counsel (ICC, Parijs), manager (Ahold en ING), directeur (ADR Instituut, UvA) en adviseur (gemeente Delft). En nu ruim 15 jaar als zelfstandig consultant & coach (voor grote advocatenkantoren, corporates, gemeenten, ziekenhuizen en universiteiten).

Daarbij kijk ik holistisch en systemisch, ik help om obstakels te duiden en bied een veilige plek om te oefenen met nieuw gedrag.

Uit ervaring kan ik zeggen dat het altijd tijd oplevert, dus het kost geen extra tijd. De tijd die je met mij doorbrengt versnelt processen of maakt ze überhaupt mogelijk. Dit is wat klanten voor elkaar hebben gekregen door met mij te werken.

Haar coaching hielp mij in mijn werk een crisis te doorstaan en veel rustiger te slapen. Ze luistert goed, stelt heldere vragen en maakt een inzichtelijke analyse van de situatie waarin je je bevindt. Elodie is een sterke coach die je doelbewust en scherp je goede en minder goede kanten laat zien. In een paar gesprekken sta je er beter voor en hebt een helder inzicht in je rol en kwaliteiten.
Wies Houweling
Theologe, beleidsmaker, bestuurder en inspirerend spreker
Elodie stimuleert je in expliciteren en ordenen wat je eigenlijk al heel lang weet, maar waar je niet genoeg aandacht aan geeft.
Martine van der Valk
Hoofd Dedicated Control Bestuursstaf bij Ministerie van Defensie
Elodie maakt je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en beperkingen en vertaalt dat naar voor jou effectief gedrag in het bereiken van gewenste en realistische doelen. Dit doet ze in een open sfeer, efficiënt, duidelijk krijgen en vertalen naar werkplan; daarmee is ze een cruciale ondersteunende factor op cruciale momenten. Elodie’s grootste talenten zijn vertrouwenwekkend, no nonsense en overtuigend. Ze is bescheiden, maar overtuigd van haar kunnen en creëert daarmee een eigen niche op hoog niveau. In het contact is ze vertrouwenwekkend, direct, sturend en stimulerend, tailor-made.
Hans Merks MD, PhD Hoofd Pediatrische Oncologie, Emma Kinder Ziekenhuis – AMC, Universiteit van Amsterdam
Dr J.H.M. (Hans) Merks
Consultant Pediatric Oncologist at Princess Maxima Center for Pediatric Oncology Principal Investigator, Clinical Lead Translational Sarcoma Research Program
Elodie is een slimme en onderlegde gesprekspartner die door de juiste vragen te stellen, vlot en kundig de échte vragen bloot weet te leggen. Zodra die helder zijn, helpt ze je zoeken naar de antwoorden en weet ze ambities en wensen naar concrete stappen te vertalen. Niets verbloemend, kaarten op tafel, durf. Een bewezen methode.
Madelon van der Pas
Hoofd Communicatie BNNVARA

Er zijn een aantal actuele onderwerpen waarbij verbinding in complexiteit je een voorsprong zal geven en in alle eerlijkheid essentieel is:

 • Sociale veiligheid in teams versterken of vernieuwen waardoor men weer verantwoordelijkheid gaat nemen.
 • Grensoverschrijdend gedrag voorkomen en proportioneel behandelen waardoor mensen zich veilig voelen en in openheid met elkaar kunnen werken.
 • Hoge werkdruk onder partners met elkaar bespreken, waardoor hij dragelijk wordt en oplossingen in zicht komen.
 • Talent behouden voor de organisatie door te voldoen aan de behoefte aan visie en zingeving waardoor organisatie en talent zich een gezamenlijke toekomst gaan voorstellen.
 • Een gejuridiseerde context of tekst in verbinding brengen om er samen uit te komen.
 • Creatieve ontwikkelprocessen organiseren voor gezamenlijke oplossingen en versterking van elkaar.
 • Diversiteit daadwerkelijk een gezicht geven, uitvoeren en behouden zodat andere denkwijzen daadwerkelijk nieuwe perspectieven inbrengen.
Deze juli (en evt. augustus) bied ik graag ruimte aan 3 personen voor een 1 op 1 coaching en experiment in een dag.

Je komt 1 dag van 10.00 tot 16.00 uur naar de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens een gesprek gedurende een wandeling, een lunch, aan tafel en bij een flip-over onderzoeken en experimenteren wij.
Ik luister, vraag en geef inzicht en ideeën. Jij vertelt, onderzoekt, vraagt, voelt en experimenteert.

Samen ontdekken we waar de ruimte zit om stagnatie vlot te trekken en meer te doen waar je steengoed in bent en minder aan te passen, met versterken van de relatie, zodat je mensen meekrijgt en de organisatie beter wordt.

Het levert je altijd tijd op, meer dan wat het je kost. Als dat niet zo is, kun je dat na een uur besluiten en krijg je je investering
 -het gehele bedrag- teruggestort op je rekening.

Tijdens de intake plannen we de dag waarop je 1 op 1 naar mijn kantoor op Moersbergen komt, op de Utrechtse Heuvelrug, vlakbij Doorn.

Gun jezelf deze tijd en kom in gesprek.

Laat me hieronder weten of je interesse hebt, dan bel ik je voor een intakegesprek.

Daarin kijken we over en weer wat ik voor je kan doen. Als dit niet gaat helpen zal ik dat eerlijk tegen je zeggen, ook dat is verbinding.

Wie is Elodie van Sytzama

Het is mijn missie om vrouwen en mannen in partnerschap te laten werken in organisaties. Verbinden in complexiteit. Dat maakt organisaties innovatiever en beter toegerust op complexiteit en verandering en de toekomst.
Mensen zeggen over mij dat ik coach met empathie en zakelijke resultaatgerichtheid. Dat helpt jou om de doelen te bereiken die je voor ogen hebt.

Ik houd me sinds 1993 professioneel bezig met leiderschap en onderhandelen.
Eerst in de praktijk bij Houthoff en AHOLD, later ook internationaal bij ING en het Internationale Hof van Arbitrage in Parijs. Daarna eveneens wetenschappelijk als directeur van het Amsterdams ADR Instituut en nu als executive coach.

Tijdens en na mijn eigen ervaring in organisaties heb ik me verdiept en bekwaamd in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Het ontwikkelen van mensen, leiderschap & onderhandelen, en in het bijzonder in inclusief leiderschap.
Met mijn kennis en ervaring en kun jij sneller. Daarom FAST FORWARD!

Klanten die mijn programma’s volgden werken onder meer bij