Verhaal van een Hoogbegaafde 2

Ik denk dat je je er in herkent

Ondanks dat ik Hoogbegaafd (HB) ben, kan ik dit verhaal niet uit mijn hoofd vertellen. Uit MRI onderzoek blijkt dat hoogbegaafde breinen daadwerkelijk biologisch anders zijn, vaak met meer complexe verbindingen en meer activiteit. HB’s worden niet altijd gewaardeerd.
Er zijn getalenteerde mensen en hoog presteerders, maar dat zijn niet allemaal hoogbegaafden. HB kun je zien als intellect dat een emotionele route aflegt.
HB’s zijn kwetsbaar en daarom doe ik mijn verhaal. Ze worden niet herkend door anderen en vaak niet door zichzelf en het is niet altijd gemakkelijk om HB te zijn.

Mijn schooltijd herinner ik met veel plezier; er was voor mij veel nieuwe informatie om te onderzoeken. De universiteit daarna vond ik afschuwelijk. Ik begon met medicijnen, maar nadat ik drie jaar dingen uit mijn hoofd had moeten leren, had ik er genoeg van en stopte. Andere voelden zich gestimuleerd en ik niet, dus ik dacht dat er iets mis met mij was. Het leek niemand wat te kunnen schelen.
Ik volgde de liefde en verhuisde naar Nieuw Zeeland. De eigenaar van het huis dat ik daar huurde was het hoofd van de wiskunde afdeling op een middelbare school en hij zocht een wiskunde leraar. Ik kreeg de baan. Ik ontdekte toen dat ik beter zou verdienen als ik een officieel onderwijs diploma had, dus ik haalde met zes anderen een master in onderwijskunde aan de universiteit. Tegelijkertijd ontdekte ik de studie psychologie en werd gekwalificeerd geregistreerd psycholoog. Voor mij is psychologie eindeloos fascinerend. Maar ik stopte met mijn baan als onderwijs psychologe omdat ik, zoals veel HB’s, niet kan omgaan met anderen die mij vertellen wat ik moet doen of hoe ik het moet doen. Sindsdien wijd ik mij aan het helpen van mensen wiens brein anders werkt dan de norm.

HB volwassenen hebben een innerlijke urgentie om aan hun eigen hoge verwachtingen te voldoen en voelen zich schuldig als dat niet lukt, terwijl notabene niemand het belang van die verwachtingen inziet.

James, een van mijn cliënten, studeerde drie jaar science, daarna bouwkunde en stopte ook daarmee. Hij beleefde geen plezier aan studeren, dat had hij nooit geleerd.

Een andere cliënt studeerde kunst en stopte in zijn 2e jaar omdat hij het te moeilijk vond. School vond hij zo makkelijk en hij deed het zo goed dat hij niet had geleerd om opdrachten te maken, wat studeren is en dat het tijd kost en volharding. Hij had nooit geleerd om de inspanning die nodig is om iets nieuws te leren een tijdje vol te houden.

Je kan denken dat HB geen probleem is, maar het kan een last zijn. Er is in deze wereld zoveel mogelijk en er zijn zoveel wegen om te bewandelen en een volwassen HB wil een meester zijn in alles wat hem/haar interesseert. We hebben een ongelofelijke drang om alles te doen. Alles moet en alles is belangrijk. En we zijn gefrustreerd als het niet lukt, ontroostbaar!
Vaak zijn HB’s perfectionistisch. Heb je ooit met een perfectionist gewoond? Het is onverdraaglijk.

Maar bekijk het vanuit de HB:
Mary had een succesvol import bedrijf en deed tegelijkertijd een dubbele master bedrijfskunde en kunst. Ze kwam bij me omdat ze er achter was gekomen dat ze eigenlijk niet zo van mensen hield en ook niet zo van zichzelf. Ze was een bijzonder goede communicator en ze kon haar gevoelens en gedrag heel goed externaliseren, maar ze had het gevoel dat ze het ‘ik’ niet kon veranderen. Ze was een perfectionist die het gevoel had dat ze niet perfect kon zijn.
Een kenmerk van een HB geest is dat hij alles tot extremen kan brengen of het voordelig of contra-productief is. Een perfectionist is het voorbeeld van een HB geest die dingen tot het extreme brengt.

Maar een andere vriendin en HB expert Linda Silverman zegt ‘Hb kun je het beste zien als een energie die moet leren gekanaliseerd te worden in positieve richting, meer dan een ziekte die moet worden behandeld’.

Voor mij is het vervelendst aan HB het label. We zijn niet allemaal geprivilegieerd en we zijn niet allemaal wiskundige genieën. Het woord wordt ten onrechte gebruikt door mensen die anderen beschuldigen dat voor hen alles vanzelf gaat, zij alles gemakkelijk vinden en van alles een succes maken. HB gaat net zoveel over het begrijpen van de emotionele drang als van de intellectuele drang.
Tegenwoordig is er meer kennis en waardering van HB. Het helpt als we het zien als het begrijpen van meervoudige intelligenties die voor iedereen en ook voor iedere HB anders zijn. Er bestaat verbale intelligentie, visuele intelligentie, intelligentie in een bepaalde sport, muziek, wiskunde enz. Er is niet één manier. En vergeet niet dat sommige volwassenen buitengewoon goed kunnen zijn in iets en tegelijkertijd buitengewoon zwak in iets anders. Ik ben pijnlijk langzaam in schrijven en kan niet goed omgaan met mijn computer.

Er zijn heel veel geïdentificeerde, herkende en erkende HB’s, maar ook heel veel niet geïdentificeerde. Dat is ok als je comfortabel bent met wie je bent en als je geniet van het meeste wat je doet. Maar als je vermoed dat jij of iemand die je kent ongelukkig is en dat HB daar een rol in kan spelen, dan is het de moeite waard om op onderzoek te gaan. Het is belangrijk te weten in hoeverre je anders in elkaar zit en anders kijkt, denkt en leert. En ongeacht hoe je brein werkt is het belangrijk om je eigen gaven te kennen. Het is belangrijk om van jezelf te weten wat je het liefste doet, zodat je plezier beleefd aan wat je doet.

Dit is een onverkorte transcriptie en vertaling van een TedX Talk van Lynn Berresford, 
psycholoog voor volwassen HB’s, 2017

 

Noot van Elodie

Veel volwassenen zijn getest als HB, maar voelen zich daar ongemakkelijk bij. Veel kinderen worden vandaag de dag geïdentificeerd als HB, maar weten niet goed wat dat voor hen betekent. Het is des mens om je aan willen passen aan de groep, zeker als kind. Als je weet wat er anders is, hoef je jezelf geen geweld aan te doen en kun je gebruik maken van waar je goed in bent op de manier die bij jou en jouw leven past.

Directors Club

Voor ambitieuze leidinggevende vakspecialisten!

Welkom, leuk als je je voor mijn nieuwsbrief aanmeldt! 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Meer lezen?

Je vindt dat je ‘het’ moet weten en zelf moet doen omdat je leidinggevende of bestuurder bent. Het is je taak om voor jouw team en je organisatie alles goed te regelen. Je hebt wel...

Herken je dit? In je bestuur moeten bestuursleden wegens uitbreiding van het bestuur onderling zaken overdragen, maar loslaten lukt niet. Het lijkt op een gebrek aan vertrouwen. Je managementteam bestaat uit ervaren en minder ervaren...

John Cleese schreef een boekje ‘Creativity, a short and cheerful guide’*.   Hij noemt daarin twee essentiële vaardigheden die nodig zijn voor creativiteit: kunnen spelen en beslissingen kunnen uitstellen.  Hij zegt: Kunnen spelen zodat je de kracht van je...

Hoogbegaafdheid (HB) en de mogelijkheid om dat van jezelf te beoordelen is relatief aan de uitdagingen die je jezelf stelt. Zo werkt namelijk het HB brein. Je relateert niet aan anderen, maar aan je eigen...