We kunnen ons niet meer permitteren dat we zoveel mensen uit de talent-pool missen. En vrouwelijk leiderschap is nodig!

Vijf jaar geleden is in de Code Pensioenfondsen afgesproken dat in besturen minimaal één man, één vrouw en één iemand jonger dan veertig moet zitten,’ schrijft het FD. Dat wordt niet gehaald, slechts 15% is vrouw.

Hoe krijgen we vrouwen aan de top? Eén van de belangrijkste redenen voor dit gemis, is dat vrouwen en hun kwaliteiten worden gemeten langs een mannelijke meetlat. Zou die meetlat alleen worden gelegd voor inhoudelijke kwaliteit van het vak, dan zou er niets aan de hand zijn, vrouwen doen niet onder voor mannen op inhoud. Maar vrouwen en mannen doen dingen anders. Niet voor niets zijn ze complementair en daarom is de combinatie zo zinvol. Niet beter of slechter, maar anders, waardoor er meer draagvlak komt en het resultaat versterkt wordt.

Zaken als het bouwen en gebruiken van netwerken pakken vrouwen anders aan. Netwerken zijn voor vrouwen support systemen, voor mannen zijn het manieren zich te meten, zeg maar apenrotsen. Ik ken voldoende vrouwen die zich de mannelijke manier eigen hebben gemaakt, to fit in, maar dat is doodzonde. Juist de verschillen zijn de kracht. Vrouwen die echt het verschil maken doen dat met hun eigen wapens, de vrouwelijke, op het hoogste niveau. Zij weten leiderschap te tonen op de vrouwelijke manier, weerstand te bieden aan groepsgedrag of liever nog het voortouw te nemen in de groep met vernieuwende ideeën, overtuigend te zijn door geduld, doortastendheid en innemendheid met behoud van de relatie. Ze kunnen omgaan met vooroordelen, die ze dagelijks te horen krijgen juist in zware tijden. Ze weten om te gaan met emoties, zonder zich daardoor uit het veld te laten slaan, en deze te gebruiken om tot nieuwe oplossingen te komen.

Besturen van pensioenfondsen, als u echte innovatie wilt in deze steeds complexere wereld, hebt u verbinding nodig in de breedste zin van het woord. Dat is een vrouwelijke kwaliteit, niet perse van vrouwen, maar het ligt wel voor de hand.