Privacyverklaring

Mijn bedrijf – elodievansytzama.nl – verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring. Ik (Elodie van Sytzama) ben zelf de functionaris gegevensbescherming van elodievansytzama.nl en ben te bereiken via  elodie@elodievansytzama.nl.

Gebruik persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. Ik beschik over de volgende persoonsgegevens:
  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
Als u mijn klant bent of we al een langere werkrelatie hebben, beschik ik ook over uw
  • (mobiele) telefoonnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

elodievansytzama.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik deze informatie.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

elodievansytzama.nl verwerkt gegevens voor:
  • Verzenden van e-mailberichten;
  • Bellen of mailen om mijn diensten uit te voeren;
  • Verzenden van (digitale) nieuwsberichten;
  • Afhandelen van betalingen;
  • Informeren over wijzigingen in mijn diensten.
Bent u abonnee van mijn e-nieuwsberichten dan blijft u dat zo lang als u zelf wilt. U kunt zich daarvoor te allen tijde uitschrijven onderaan iedere e-mail die u ontvangt. Ook kunt u daar altijd uw eigen gegevens inzien en/of aanpassen.

Bewaartermijn

elodievansytzama.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met u als opdrachtgever of contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verder verstrekt elodievansytzama.nl geen persoonsgegevens aan derden. Ik probeer de ontwikkelingen rond privacy van aanbieders buiten de EU op de voet te volgen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt via elodie@elodievansytzama.nl een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking. Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage heeft gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tot slot heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

elodievansytzama.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met me op via elodie@elodievansytzama.nl. Ik reageer dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Contactgegevens

Elodie van Sytzama – elodievansytzama.nl Jan Luijkenstraat 66, 3 1071 CS Amsterdam 0621221339 elodie@elodievansytzama.nl