Dit is Directors Club

Met veel plezier laat ik je het nieuwe logo van de Directors Club zien. Dit logo luidt een nieuwe fase in van de Directors Club. De eerste deelnemers hebben het jaarprogramma afgerond. Zij blijven verbonden aan de Directors Club en vormen met de huidige deelnemers een bijzonder netwerk van Partners/Leiders in verschillende Academische beroepen. Het logo beeldt  de onderlinge verbondenheid in het netwerk uit. Met elkaar vinden deze bijzondere mensen in verdiepte dialoog nieuwe wegen in hun Leiderschap passend bij de tijd. Ik ben heel dankbaar voor het commitment van de deelnemers om dit ieder voor zich en met elkaar aan te gaan. Zo maken ze de wereld een beetje mooier.

 

Wat is de Directors Club en wat biedt het jou?

De Directors Club is een plek waar Partners elkaar ontmoeten en hun leiderschap verder ontwikkelen. Partners zijn academische vakspecialisten met verschillende (vrije) beroepen die eindverantwoording dragen. Partners die meededen en nu doen zijn arts, advocaat, bankier, directeur, general counsel, hoogleraar bestuurskunde, ondernemer, mt lid gemeente en zakelijk leider van een toneelgroep.

Het resultaat van het programma is dat jij je bijdrage aan je team, je organisatie en je omgeving vanuit je diepste verlangen en talent optimaliseert. Dus zoals je ‘wilt’ en niet alleen omdat het ‘moet’. Dat kan! Het komt veel voor dat deelnemers een nieuwe uitdaging aangaan en in de eerste maanden van deelname al tot een succes maken.

Het doel van de coaching is dat jij gaat doen waar je het allerbeste in bent met oog voor de wereld om je heen en met versterkte relaties en plezier. Dat doe je waarschijnlijk al, maar met de verdiepte dialoog voel je je gedragen terwijl je nog steeds zelf leiderschap neemt. Als je doet waar je het beste in bent, is er meer verbinding, ben je effectiever en heb je meer plezier.

Samen onderzoeken we wat jouw niche is. De uitwisseling met andere disciplines versterkt je leiderschap en visie, zodat je meer impact hebt naar jouw waarden.

De Directors Club is een onafhankelijk partner-development programma waar in alle openheid met elkaar wordt gedeeld en uitgewisseld en het goede gesprek wordt gevoerd in combinatie met individuele coaching door Elodie van Sytzama.

Een coach op dit niveau wordt wel genoemd een schatbewaarder en een hofnar. Dat is één aspect. Elodie heeft onderhandelen, mediation, organisatieadvies, organisatie opstellingen en het natuurlijk verbindend leiderschap in haar bagage en een stevige dosis levenservaring, waaruit ze je op maat met je deelt en naast je staat en leert, afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt. Ieder traject begint met uitgebreide individuele gesprekken waarin eerst wordt bepaald wat gewenst is.

Elodie’s missie is om hoogbegaafde en hoog sensitieve ondernemende mensen hun optimale bijdrage vanuit hun diepste verlangen met de wereld te laten delen, met meer vrijheid en minder weerstand van mensen die hen soms niet lijken te begrijpen.

Steeds gaat het om de dans tussen 1. Jouw verlangen en talent, want zij laten zien wie jij ten diepste bent en 2. We zijn allemaal anders, dus we zullen onze verschillen moeten overbruggen. Deze twee quotes inspireren mij daarin al jaren.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?’ Actually, who are you not to be? Marianne Williamson

en

“Onze ‘opponenten’ zijn onze co-creatoren omdat ze iets te bieden hebben dat wij niet bezitten. De basis van alle coöperatieve activiteit is geïntegreerde diversiteit. Wat mensen meestal bedoelen met conflicten uitsluiten is diversiteit uitsluiten, en het is van het grootste belang dat die twee dingen niet als hetzelfde worden gezien. Misschien willen we conflict afschaffen, maar we kunnen diversiteit niet afschaffen. We zullen het leven tegemoet moeten treden zoals het is en begrijpen dat diversiteit haar meest essentiële aspect is. Angst voor verschil is angst voor het leven zelf. Het is mogelijk om conflict niet te zien als een noodzakelijke waardeloze uitbraak van incompatibiliteiten, maar als een normaal proces waarbij sociaal waardevolle verschillen worden gezien als verrijking van alle betrokkenen.” Mary Parker Follett

Directors Club

Voor ambitieuze leidinggevende vakspecialisten!

Welkom, leuk als je je voor mijn nieuwsbrief aanmeldt! 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Meer lezen?

Hoogbegaafdheid (HB) en de mogelijkheid om dat van jezelf te beoordelen is relatief aan de uitdagingen die je jezelf stelt. Zo werkt namelijk het HB brein. Je relateert niet aan anderen, maar aan je eigen...

Ik denk dat jij je er in herkent. Hoog begaafd (HB) zijn is niet zo extreem bijzonder. De definitie is dat je deel bent van de 2 % met hoogste IQ, dat betekent dus van...

We leren ons hele leven, ook in ons bewustzijn. Maar op enig moment, zo rond je vijftigste, krijg je niet meer automatisch een duwtje of een handreiking hoe verder. Het voelt een beetje als ‘zoek het...

De uitkomst heeft 35 % meer kans om 15 jaar of meer stand te houden. Waarom? Omdat vrouwen anders naar oplossingen kijken, meerdere aspecten meenemen: niet alleen een staakt het vuren, maar echte veiligheid voor...