Nieuwe energie, nieuwe ideeën, maar vooral meer tijd voor jezelf!

Dit is een tijd van transformatie, dat heb je al meer gehoord in het afgelopen jaar. Maar wat ga jij daarmee doen?


Mij valt op dat iedereen blijft hangen in vertwijfeling tussen verandering en vasthouden aan oude patronen, zonder werkelijk een stap te maken. Hoe klein die stap ook is.


Er treedt stagnatie op in organisatie en mens ontwikkeling omdat er teveel werk is. Dat is een risico voor beiden.


Je agenda is niet leger maar juist voller geworden sinds het hibride/thuiswerken. Je hebt niet meer, maar minder focus.


Afspraken volgen elkaar op, het zijn er meer in plaats van minder, maar ze zijn nog even lang als vroeger. Je doet vaak twee (of meer) dingen tegelijk.


Je bent niet echt aanwezig tijdens een bespreking, je hoofd is ergens anders en je handen typen een mail of appje.


Er is geen ruimte meer voor lange lijnen, reflectie, laat staan voor strategisch acteren.


Dat wat verbindt mist juist.

Strategisch acteren geeft medewerkers zekerheid dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen heldere kaders en dat ze rugdekking krijgen als dat nodig is. Dat is verbinding.


Als jij rustig bent zijn zij dat ook. Helaas werkt het ook vice versa, geen richting en geen rugdekking geeft risico op fouten en grensoverschrijdend gedrag.


Je bent de leider, jij stelt hen in staat om het beter te doen met jouw duidelijke visie die zij vertalen in hun werk, hun presentatie, hoe zij zich opstellen naar elkaar en naar klanten.


Dat draag jij uit, iedere dag weer. Je stuurt, maar neemt geen eigenaarschap, je intervenieert als grenzen worden overschreden, je coacht als je dat gevraagd wordt. Geef anderen ruimte om taken over te nemen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Jij hebt het overzicht en zorgt voor de lange termijnvisie.


Wat nodig is is sterk leiderschap met visie, rust om afstand te nemen en energie.

Je hebt een coach nodig met wie je kunt sparren en die je verder brengt, naar een niveau dat je zelf niet voor mogelijk had gehouden.


En een netwerk van mensen, vakspecialisten zoals jij, die voor dezelfde uitdagingen staan en in vertrouwen met elkaar het goede gesprek kunnen voeren. Dat krijg je bij de Directors Club.

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.