Moet je nu mensen ontslaan? Verval niet in oud gedrag. 5 Stappen om samen je bedrijf overeind te houden. Maak gebruik van denktanks van medewerkers

Moet je nu mensen ontslaan? Verval niet in oud gedrag. 5 Stappen om samen je bedrijf overeind te houden. Maak gebruik van denktanks van medewerkers

Waarom is dit belangrijk: In crisis vallen we terug in oude gewoonten hoe hard we ook proberen dat niet te doen. Het is crisis, laten we dat nu maar onderkennen, en in jouw branche vallen de eerste ontslagen. En klopt het als ik zeg dat daar heel veel vrouwen bij zijn? Je denkt dat je hen het eerste kunt missen omdat zij de 1e lijns dienstverleners zijn en ‘geen klanten geen diensten’ en omdat ze niet op de sleutelposities zitten. Toch is er een betere manier om je bedrijf en je reputatie en misschien zelfs je mensen te behouden.

Wat kun je doen:

1.    Dit is het juiste moment om inclusief leiderschap te tonen en commitment uit te spreken om deze crisis samen op te lossen. Waarom? Omdat oplossingen voor complexe problemen beter worden door diversiteit van denken. Hoe? Door uit te spreken dat het oplossen van complexe situaties meer vergt dan oplossingen van alleen de top of van de som der delen. Door te zien dat dit een tijd gaat duren en waarschijnlijk nog onvoorziene consequenties zal hebben en dus de ogen, oren en breinen van iedereen nodig zijn om te weten wat klanten nodig hebben en hoe dit in de nieuwe wereld te leveren is. Want zo blijft je bedrijf overeind.

2.    Creëer op korte termijn denktanks met een duidelijke vraag en een deadline.

Hoe werkt een denktank: om complexe problemen op te lossen heb je een groep van andersdenkenden nodig die affiniteit hebben met de vraag (zie hierna voorbeeldvragen). Andersdenkenden zijn verschillend in manier van denken, in opleiding, in gender, leeftijd, cultuur. Dus stel diverse groepen samen van mensen die affiniteit hebben met het onderwerp en een paar mensen die draagvlak hebben in de organisatie zodat ze meer input kunnen ophalen en teruggeven. Zorg voor een helder denkproces binnen de groep (online te vinden of vraag een facilitator). Deze processen hoeven niet lang te duren, in 3 x een uur heb je een zee aan mogelijke oplossingen waaruit je kunt kiezen en deze uitwerken in je normale werkproces.

3.    Beleg deze vragen bij de denktanks:

§ Wat kunnen we op korte termijn veranderen aan onze dienstverlening zodat we onze klanten kunnen blijven helpen? Met als voorvraag: welke uitdagingen hebben onze klanten op dit moment en over een paar maanden en hoe kunnen wij ze daarbij helpen?

§ Welke potentiële klanten zien we over het hoofd?

§ Wie zijn in onze organisatie het meest kwetsbaar bij verlies van inkomen en hoe kunnen we dat voorkomen of verlichten[1]?

§ Wie zijn essentieel voor onze organisatie en hoe zorgen we dat zij optimaal kunnen functioneren en dat we back-up voor ze hebben (i.g.v. van ziekte, mantelzorg, oververmoeidheid)?

§ Welke kosten kunnen we verder verlagen, en -belangrijker- wat levert ons dat op korte, middellange en lange termijn op? Blijf investeren in de ontwikkeling van personeel, beter alle papier en drukwerk eruit en online gaan werken, dan ontwikkeling en versterking van personeel te korten. Je hebt ze nodig om hierdoor heen te komen.

§ Hoe lang kunnen we het uitzingen in deze situatie, wat zijn de breekpunten en wat moeten we dan opnieuw beslissen. Wie betrekken we daarbij om steeds de meest innovatieve en duurzame oplossingen te hebben.

4.    Houd vast aan de waarden die jij het belangrijkst vindt voor jouw bedrijf. Realiseer je dat chaos een ordening in zichzelf heeft, je zult flexibel moeten blijven en vertrouwen op je mensen. Meer regels werken dus niet perse. Waarden (ipv regels) zijn de basis van je reputatie. Practice what you preach. Om dat te kunnen doen heb je afstand nodig, als leider van je organisatie is het aan jou om te zorgen dat de visie van het bedrijf, ook in tijden van crisis, overeind blijft. Ga uit van je eigen broncode! Neem de Leiding en (nog) betere en creatievere beslissingen, door uit te zoomen aan het begin van je dag. Gebruik je hele hersenpotentieel en helend vermogen met een makkelijke vorm van Meditatie.

5.    Communiceer helder, eerlijk, transparant. Zeg het als je de uitkomst niet weet, welke procedure je volgt en hoe vaak je updates zult geven. Geef de updates zo mogelijk eerder dan het nieuws. Dat geeft vertrouwen. Mensen kunnen goed omgaan met slecht nieuws. Niet weten kost veel meer energie, energie die iedereen nu hard nodig heeft.

Gun jezelf een Leiderschapscoach zodat je bent voorbereid.

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.