Meesterlijk worden in moeilijke gesprekken

Door jouw talent voor leiderschap op de beste manier over het voetlicht te brengen, op een manier die bij jou past, kun je de meeste waarde toevoegen aan het bedrijf en wordt werk voor jou lichter. Jouw talent voor slim leiderschap is juist nu hard nodig, jij bent nodig!

Je vindt misschien dat je het zelf moet doen omdat je leidinggevende of bestuurder bent geworden. Het is je taak om voor jouw team en je organisatie alles (wat precies?) goed te doen. Maar ja, je hebt wel eens onenigheid (in stilte of minder stil) met je collega’s over de richting van de organisatie en waarschijnlijk verschillen de snelheden waarop jullie (willen) opereren om maar een voorbeeld te noemen.

Kortom je zult in je leidinggevende rol veel moedige gesprekken voeren of willen voeren maar het lukt niet altijd. Je ervaart daarbij dat partnerschap meer is dan samenwerken en dat de relatie soms onder druk komt te staan. Er wordt heel veel van je gevraagd en in deze complexe tijd is het bijna niet meer mogelijk leiderschap alleen te nemen.

Voor iemand die als professional leiding gaat geven zou je kunnen zeggen dat er drie moeilijke transities zijn juist nadat je leiding bent gaan geven. Als je  eenmaal een zelfvoorzienend team hebt opgezet (de eerste transitie), vinden ambitieuze partners manieren voor teamvergroting door werk voor anderen te genereren (de tweede transitie). Ten slotte dragen sommige partners verder bij aan het succes van de organisatie buiten hun eigen praktijk om (de derde transitie). Elke transitie brengt een verandering met zich mee in doelen en dus in vaardigheden en gedrag.’ De situatie is het laatste decennium ook nog eens veel complexer geworden en de afgelopen twee jaar heeft misschien veel reflectie gebracht maar ook stagnatie.

Er is dus reden om aandacht te besteden aan je veranderende focus, je veranderende doelen en de daarbij behorende vaardigheden en gedrag. Maar er is een uitdaging: wat werkt als opleiding voor medewerkers werkt niet voor bestuurders – leidinggevenden.  Als partner word je namelijk beoordeeld op je bijdrage, veel meer dan op je competenties zoals een medewerker.

Hoe je als partner die bijdrage kan leveren is heel specifiek voor jou. Bovendien is het niet alleen afhankelijk van je vaardigheden en capaciteiten, maar ook van je motivatie en verlangen, kwaliteiten die veel eerder worden aangemoedigd door individuele aandacht dan door een groep georiënteerd proces of programma. Toch heb je die laatste ook nodig omdat je inspiratie nodig hebt, wilt weten of het bij andere sectoren waar professionals werken ook zo gaat en of het niet aan jou ligt. Nee, het ligt niet aan jou, maar de tijden zijn veranderd, en dat vergt nieuw gedrag, gebaseerd op jouw talent zodat jouw toegevoegde waarde het beste is wat jij te geven hebt.

Daarbij komt dat de noodzaak voor lange termijn en middellange termijn strategieën groot is, hoe wil je anders je praktijk opbouwen, en het is zorgelijk dat veel businessplanningen en beoordelingen voor de korte termijn zijn. Dat vergt enerzijds een continu gesprek met het hoofd van de afdeling of bestuurder  over al het bovenstaande en anderzijds een coach als schatbewaarder en hofnar, iemand die je verder helpt je vaardigheden te ontwikkelen en je verlangens te onderzoeken. Een coachtraject in een professionele omgeving zoals ziekenhuis, accountancy of advocatuur werkt als het drie aspecten in zich heeft: doelgericht, gebaseerd op talentkracht en situatie-specifiek.

Daarom wil ik je attenderen op de Directors Club, een partner development coaching programma dat ik heb ontwikkeld voor de ambitieuze mensen die ik mocht coachen in hun partnerschap zoals jij. Het is een combinatie van coaching en een aantal dagen waaraan verschillende beroepsgroepen die werken in partnerschap deelnemen, waardoor je je blik verruimt en je geest scherpt.

 

Voor de moedige gesprekken die je in je rol van partner vaak zult moeten voeren wil ik je laten weten dat dat een onderdeel is van de Directors Club. Het thema van de eerstvolgende dag dat jij kunt deelnemen, 17 februari 2022, is ‘Meesterlijk worden in moeilijke gesprekken’.

En wil je niet alleen meesterlijk zijn in moeilijke gesprekken, maar ook als partner, kom dan met mij in gesprek. Ik wil je dan graag een perspectief bieden op wat er nog meer mogelijk is voor jou. 

Ben je klaar voor een volgende stap, stuur mij dan een e-mail.

PS Is dit niets voor jou maar weet je wel iemand anders voor wie dit iets kan zijn, dan is die persoon je heel dankbaar als je dit blog deelt. Wacht niet te lang, de inschrijving sluit 12 februari!

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.