Vroeger hadden we zuilen, nu noemen we het silo’s. Of het nu gaat om afdelingen, secties, ministeries, directies, staken of geef het een naam, het is heel lastig voor mensen om over de grens te stappen. Het is lastig om samen te werken met mensen met ander werk, ook al hebben die hetzelfde doel, namelijk waarde scheppen voor de klant. We weten wel dat het beter zou zijn, maar komt het ook tot uiting in ons gedrag? Hebben we ook echt processen en ritmes ingericht om dit structureel aan te pakken. En bedoelen we wel hetzelfde, bijvoorbeeld met die waarde voor de klant?

Het vergt moed om een eind te maken aan verdeeldheid. Verdeeldheid leidt tot langs elkaar heen werken en dus tot verspilling van tijd, geld en resultaat met alle frustraties van dien. Het leidt tot stagnatie, het tegenovergestelde van innovatie. Ga van verdeeldheid naar verbinding en stagnatie wordt innovatie. Is het zo simpel? Ja, bijna wel.

Dat die klant het doel is van een organisatie is vaak al wat uit het oog verloren en zo ontstaat binnen een organisatie tussen verschillende silo’s al wat tegenwerking. Samenwerken ten behoeve van de klant stuit bij veel organisaties op muren en systemen die dat belemmeren. Er is dus meer voor nodig dan een intentie en ook het aanpassen van de systemen zonder inspraak van alle gebruikers werkt niet, weten we inmiddels.

Het is nodig om mensen met elkaar te verbinden, zodat ze met elkaar kunnen samenwerken om geweldige resultaten te bereiken. Het verbinden, onderzoeken en bedenken van innovaties met een breed draagvlak vergt een andere mindset dan het dagelijks werk.

Er ontstaat een enorme versnelling in ontwikkeling van resultaten als mensen met hetzelfde doel maar verschillend perspectief elkaar in alle kwetsbaarheid vertellen wat ze beweegt, wat ze hindert en wat ze wensen.

Er is genoeg kennis en kunde in mensen beschikbaar om zaken op te lossen, wat ontbreekt is de schakel van het delen van kwetsbaarheid en verbinding over grenzen heen. Maak deze schakel heel en kom gezamenlijk tot geweldige resultaten. Ik blijf bij u tot u resultaat ziet.

Download het ebook of neem contact op elodie@elodievansytzama.nl