Het gaat om vertrouwen om samen de klus te klaren

“De Nederlandse industrie haal niet het maximale rendement uit haar management. Het gaat o.a. om zaken als klanttevredenheid en risicobeheersing” (FD 4 sept 2018)

De Female Board Index maakt niet optimistisch, er komen geen vrouwen bij in de top en er zijn (industriële) bedrijven die menen dat het niet anders kan terwijl juist verbinding en risicobeheersing worden gezien als vrouwelijke kwaliteiten. En houd je vast: de volgende crises is in aantocht.

Er is meer talent nodig, jouw talent. Laat je niet tegenhouden door obstakels, wat voor obstakels dan ook. Als jouw talent schittert, en jij schittert, heeft je organisatie daar profijt van. Op dit moment missen we 50% en meer van het talent in de top van organisaties. Dat voelen die organisaties en ze zitten met de handen in het haar. Het is een two-way-street, van jou naar de organisatie en weer terug. Elkaar vinden. Niemand misgunt je succes, dat is niet het punt, het punt is vertrouwen. Over en weer.

Glazen plafond of sticky floor? Ja whatever! Ze bestaan maar uiteindelijk gaat het om mensen die vertrouwen hebben dat het samen beter wordt en dat ze samen de klus kunnen klaren. Geef ze het vertrouwen in jou en in zichzelf, a two-way-street. Vertrouwen is een ingewikkeld ding dat naast je inhoudelijke kwaliteiten te maken heeft met taal, gedrag, ervaringen, overzicht en context èn met moed. Ten onrechte gaat het vaak fout. Maar als je begrijpt hoe het werkt kun je het versterken, als je tenminste wilt mee-beslissen in de top. En ik hoop dat jij dat wilt want jouw talent is nodig!

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.