Weten waar je niet goed in bent is louterend. Op het moment dat je er achter komt is het eerst heel confronterend. Je wilt het het liefst ontkennen, we moeten immers alles goed kunnen. Anderen zien het al, maar jijzelf probeert eerst nog te doen alsof er een externe reden is dat het niet lukt.

Ik ben niet goed in het aannemen van mensen. Onverbeterlijke idealist als ik ben zie ik in iedereen een moedige doorzetter die zijn uiterste best zal doen er iets van te maken. Dat is natuurlijk niet zo.

Toen ik directeur was van het Amsterdams ADR Instituut en wij net een geweldig jaar hadden gedraaid met enorme groei van opleidingen en dus omzet nam ik een totaal verkeerde beslissing. Ik ging een arbeidscontract aan met iemand die misschien een vriendin had kunnen zijn, maar die totaal ongeschikt bleek om onder druk actie te ondernemen en praktische zaken op te lossen. Zij hield vast aan haar jaarcontract en klein als we waren konden we in die tijd niet een ander aannemen of haar ander passend werk aanbieden. Het kleine team moest met een kracht minder het vele werk doen. Ik faalde naar het team, we konden niet zo snel innoveren als we wilden en ik grap altijd dat ik hierdoor mijn eerste grijze haren kreeg.

Inmiddels heb ik vrede gesloten met mijn zwakte c.q. valkuil. Ik heb ervaren dat iemand naast me die hier erg goed in is een enorm vliegwiel effect heeft op een team. Door onze complementariteit leren wij van elkaar en kunnen zo grenzen opzoeken terwijl het team in veiligheid en met ons als voorbeeld hetzelfde kan doen. In veiligheid omdat ze zich in een van de twee herkennen en grenzen opzoeken omdat het hen wordt voorgeleefd.

Op het moment dat je onderkent waar je niet goed in bent, ben je ook in staat om er een oplossing voor te vinden. Het is niet erg dingen niet te kunnen. Het is pas erg als je dingen die je niet kunt blijft doen en ze daardoor niet optimaal doet zoals iemand die het wel goed kan. Of dat je te veel doet waar je niet goed in bent en daardoor dat waar je goed in bent te weinig doet. Doe alleen nog maar waar je steengoed in bent!