Elodie van Sytzama Directors Academy gefrustreerde telefonerende man

Die rot telefoon…..

Ben je wel eens boos dat iemand je niet terugbelt?

En voel je je daardoor:

ontzet

minachtend

geërgerd

gefrustreerd

geïrriteerd

ongeduldig

verontwaardigd

 

of misschien

aarzelend

verloren

verscheurd

 

en daarbij ook nog

koel

ongeïnteresseerd

onverschillig

beschaamd

gekwetst

ontmoedigd

schuldig

bezorgd

wantrouwend

humeurig

prikkelbaar

ongedurig

gejaagd

 

of in het beste geval

verwonderd

gefascineerd

geïnteresseerd

geïntrigeerd

hoopvol

verwachtingsvol

 

Dan heb ik een tip voor je waardoor dit weggaat, en je de regie weer zelf in de hand neemt. Want deze emoties houden je tegen en kosten je onnodige energie. Emoties zijn een kader voor behoeften, ze geven aan wat je mist of nodig hebt.

Dus als je dit overkomt vraag je dan af wat je precies mist als deze persoon niet belt.

 

Is dat:

begrip

bekwaamheid

doeltreffendheid

erkenning

helderheid

hoop

leren

ontdekken

ontwikkeling

uitdaging

van belang zijn

werkzaamheid

wilskracht

 

en/of is het:

begrijpen en begrepen worden

communicatie

compassie

delen

empathie

liefde

nabijheid

ondersteuning

respect/zelfrespect

samenwerking

vertrouwen

waardering

wederkerigheid

 

rust / slaap

veiligheid

 

eerlijkheid

authenticiteit

harmonie

orde

 

of misschien wel:

autonomie

keuzevrijheid

onafhankelijkheid

ruimte

spontaniteit

vrijheid

 

Als je het weet kun je het vaak zelf verzorgen, je wordt duidelijker voor anderen en voor jezelf. Is het verbinding, zorg dan dat er verbinding komt. Is het efficiency, zorg dan dat dingen efficiënter gaan.

Als je reageert vanuit emotie krijg je meestal het tegenovergestelde, maar als je reageert vanuit behoefte heb je het zelf in de hand. 

Het leven is te kort om te blijven hangen in stagnatie. Heb je het gevoel dat er iets in de weg zit, je reactie op de telefoon is vaak een symptoom, en wil je ervan af, kijk dan of de Directors Club iets voor je is en neem contact met me op.  

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.