De merel is terug in Amsterdam

De merel is terug in Amsterdam!! Iedere morgen zingt hij het hoogste lied vanaf het hoogste punt. Dat is de appelboom op ons dakterras en soms zingt hij vanaf de nok van het dak de overburen.

Het voorjaar is er en hij begint te zingen bij de eerste zonnestraal over de horizon, dus je hebt geen wekker meer nodig. Jij hebt vast ook wel een paar vogels die het voorjaar aankondigen in jouw omgeving.

Word je er niet altijd even blij van, dan heb ik iets voor je. Het heet Rule Number Six. Het is niet van mij maar een Brits grapje dat ik weer leerde van Benjamin Zander, dirigent en schrijver van het boek ‘the Art of Possibility’.

Dit is het verhaal (in het Engels omdat dat expressiever is):

Two Prime ministers were sitting in a room discussing affairs of state. 

Suddenly a man bursts in, apoplectic with fury, shouting and stamping and banging his fist on the desk. 

The resident prime minister admonishes him: “Peter,” he says, “kindly remember Rule Number 6,” whereupon Peter is instantly restored to complete calm, apologizes, and withdraws. 

The politicians return to their conversation, only to be interrupted yet again twenty minutes later by an hysterical woman gesticulating wildly, her hair flying.

Again, the intruder is greeted with the words: “Marie, please remember Rule Number 6.”  Complete calm descends once more, and she too withdraws with a bow and an apology. 

When the scene is repeated for a third time, the visiting prime minister addresses his colleague: “My dear friend, I’ve seen many things in my life, but never anything as remarkable as this. Would you be willing to share with me the secret of this Rule Number 6?” 

“Very simple,” replies the resident prime minister. “Rule Number 6 is ‘Don’t take yourself so g_ damn serious’.” 

“Ah,” says his visitor, “that is a fine rule.” 

After a moment of pondering, he inquires, “And what, may I ask, are the other rules?” 

“There aren’t any.”  

Hoe deze relativering werkt?

In de competetieve omgeving waarin je werkt met veel cijfers en uren die worden gemeten en ego’s die opspelen komt het deel van ons, dat we hier maar even ons ‘Berekenende Zelf’ noemen, naar voren.

Dit is niet onze creatieve geest en ook niet onze empathische geest. Deze berekenende versie van onszelf neemt zichzelf heel serieus. Rule Number Six helpt om deze versie wat lichtvoetiger te maken zodat er weer meer ontspanning optreedt, wat nodig is om tot creatieve ideeën te kunnen komen.

Wil je nog meer manieren weten om te gaan met de competive omgeving waarin je werkt, om je eigen koers te blijven volgen en je niet af te laten leiden door dominante lastige mensen?

Kom dan naar de online workshop Onderhandel je weg uit de Misère, een gratis online workshop.

Na deze workshop weet je:

  • Hoe je staande blijft met een lach in de spanningsvolle dynamiek van thuiswerken
  • Hoe je met een positieve mindset je omgeving kunt te be-invloeden in de richting die bij jou past met nieuwe ideeën en nieuw elan
  • Hoe je onderhandelingen weer vlot kunt trekken, ook online
  • Hoe je je Talent vindt en waarom je er steeds overheen hebt gekeken

Schrijf je hier in. Je kunt kiezen uit drie tijdstippen van deze vandaag vernieuwde aangepaste workshop.

Hartelijke groet,

Elodie

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.