De 3 taken van een Partner

Je 3 taken als Partner, zodat je impact hebt, je team haar purpose kent en klanten je gemakkelijk vinden 

Je dagen zijn gevuld met back to back meetings. Je wilt niets liever dan je laten voeden en geïnspireerd raken door de mooie dingen van het leven en nieuwe avonturen, maar je aandacht gaat op aan je werk. Je bent blij als je je werk afkrijgt. Wat er aan tijd over is, is voor je kinderen, je partner, je familie en je vrienden. Je moet keuzes maken zeg je tegen jezelf en jezelf voeden voelt als overbodige luxe, aldus je calvinistische opvoeding. Het heeft je ver gebracht!  

En tegelijk weet je ook wel dat je het nodig hebt, dat je je op moet laden, dus probeer je tijd te winnen door van alles te combineren, gesprekken met 
opleiding, calls met appjes, vakantie met familie, niemand krijgt echte aandacht en jij nog het minst.  

Je weet dat het anders kan en moet. Vroeger deed je dat ook en zo heb je je studie gedaan, je partner gevonden en je baan gekregen, maar nu is het allemaal door elkaar gaan lopen. Verwarrend en nogmaals niemand krijgt echte aandacht. Hoe breng je structuur aan zodat je beter kunt focussen op echt aanwezig zijn. 

Dat doe je door je werk als partner onder te verdelen in 3 taken. Dit zijn de belangrijkste zaken voor jou als partner. Al het andere delegeer je. De essentie is dat het als partner gaat om jouw bijdrage als mens met alles wat je in je hebt, en niet meer om uitvoering. 

 

Dit zijn de 3 taken en hoe je al het andere weg-delegeert

1. Deel je ervaring en expertise op een effectieve wijze.

Jij bent de topexpert waar iedere klant naar toe komt. Toch hoeft je niet alle uitvoerende en regelzaken die daarbij komen kijken zelf op te pakken, jij levert je top-expertise. Alle expertise die niet tot de top behoort levert je team. 

Stel bij iedere vergadering of afspraak in je agenda de vraag ‘ben ik echt nodig en zo ja wat is mijn top bijdrage’.  

Je bent nodig in twee gevallen: 1. als je de afspraak leidt ben je de verbinder met visie en oog op de bal, of 2. er staat een expliciete vraag aan jou op de agenda, dan hoef je alleen voor dat specifieke deel aanwezig te zijn.  

In beide gevallen geldt dit alleen als er experts op jouw vakgebied aan tafel zitten. In alle andere gevallen kunnen medewerkers uit je team de vergadering leiden en verbinden en jouw hulp inroepen als je specifieke expertise nodig is. Dit geldt voor sub-afspraken, sub-onderhandelingen, beoordelingen van medewerkers, maar jijzelf doet de hoofd afspraak met de klant, de hoofdonderhandeling, de beoordeling van je meest senior medewerkers. 

2. Alles klopt met jouw visie: jij zorgt dat de resultaten die je team behaalt, stroken
met jouw visie en die van de organisatie.

Je denkt, handelt, coacht en stuurt strategisch voor de lange en middellange termijn. Dat doe je vanuit je visie, je talent en je waarden. De korte termijn en uitvoering laat je aan anderen over en je intervenieert als grenzen overschreden worden.  

Jij beïnvloedt en houdt het overzicht op de samenhang van alles binnen je team en van je team met alle stakeholders.  

Jouw visie over hoe je klanten bedient geeft de richting aan. Je team en ondersteuning zijn opgelijnd om dat op de beste wijze mogelijk te maken.  

Jouw visie en waarden zorgen voor zingeving in het team, ze weten waarvoor ze het doen en vooral wat dat voor hun ontwikkeling inhoudt op de langere termijn. Jij houdt ze dat voor en zij trekken zich op aan anderen in het team die verder zijn.  

Resultaten gaan dus verder dan het winnen van een onderhandeling of een procedure, het gaat ook over de leden van je team, hun carrièreontwikkeling en hun bijdrage aan de omgeving. Het gaat over de grotere context, de impact van beslissingen op die context en alle stakeholders, ook indirecte. 

3. Je ontwikkelt je visie.

Dat doe je door je visie te voeden door gesprekken met klanten -bijvoorbeeld een keer per kwartaal met je belangrijkste en met je leukste klanten- over hun bedrijf van de toekomst en jouw dienstverlening die daarop aansluit. Je ontwikkelt je visie door gesprekken te voeren en opleidingen te volgen die je interesseren (niet die je moet doen); andere paradigma’s zorgen voor vernieuwende inzichten.  

En je ontwikkelt je visie door te luisteren naar jezelf en daar de tijd voor te nemen. Op jouw leeftijd en met jouw ervaring zit dat wat je onderscheid binnenin je. Je hoeft alleen de tijd te nemen om ernaar te luisteren. Dat wat je hoort maakt jou uniek en authentiek, een natuurlijk leider. Klinkt zweverig, dat is het niet. Het is concreet en het levert je het meeste op. 
Immers, op jouw niveau gaat het om de bijdrage die je levert als mens en niet om de 
productie die je draait, dat doet je team. Opleiding, training of coaching is erop gericht jezelf beter te leren kennen, je eigen weten te ontdekken en te ordenen, en met anderen in dialoog samen te werken, gelijkwaardig, zodat jij meer impact maakt en draagvlak creëert en de organisatie daardoor. 

Al het andere delegeer je. Dat doe je aan de medewerker of collega die interesse heeft in het onderwerp omdat het zijn/haar talent is, een vraag die hem haar raakt of omdat hij/zij daardoor kan ontwikkelen. 

Ik ben heel benieuwd of je nog taken overhoudt waar ik niet aan heb gedacht. Ik gun je meer vrijheid en vooral meer ruimte voor lange strategische lijnen en voor nieuwe avonturen voor inspiratie. Dat is wat de wereld en de toekomst nodig heeft, dat jij als partner de lijnen uitzet, inspireert en de grote context meeneemt in beslissingen die impact hebben. Stel je je kleinkind voor als je dat doet. 

Spreek je snel, 
Elodie 

Directors Club

Voor ambitieuze leidinggevende vakspecialisten!

Welkom, leuk als je je voor mijn nieuwsbrief aanmeldt! 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Meer lezen?

Je vindt dat je ‘het’ moet weten en zelf moet doen omdat je leidinggevende of bestuurder bent. Het is je taak om voor jouw team en je organisatie alles goed te regelen. Je hebt wel...

Herken je dit? In je bestuur moeten bestuursleden wegens uitbreiding van het bestuur onderling zaken overdragen, maar loslaten lukt niet. Het lijkt op een gebrek aan vertrouwen. Je managementteam bestaat uit ervaren en minder ervaren...

John Cleese schreef een boekje ‘Creativity, a short and cheerful guide’*. Hij noemt daarin twee essentiële vaardigheden die nodig zijn voor creativiteit: kunnen spelen en beslissingen kunnen uitstellen. Hij zegt: Kunnen spelen zodat je de...

Hoogbegaafdheid (HB) en de mogelijkheid om dat van jezelf te beoordelen is relatief aan de uitdagingen die je jezelf stelt. Zo werkt namelijk het HB brein. Je relateert niet aan anderen, maar aan je eigen...