De 3 taken van een Partner

zodat jij impact hebt, je team haar purpose kent en klanten je gemakkelijk vinden.

 

Je dagen zijn gevuld met ‘back to back meetings’. Je wilt niets liever dan je laten voeden en
geïnspireerd raken door de mooie dingen van het leven en nieuwe avonturen, maar je
aandacht gaat op aan je werk en wat er over is, is voor je kinderen, je partner, je familie en
je vrienden. Je moet keuzes maken en jezelf voeden voelt als luxe en vanuit ons
calvinistische brein gedacht overdreven. En tegelijk weet je ook wel dat je het nodig hebt,
dat je je op moet laden, dus probeer je alles met elkaar te combineren, gesprekken met
opleiding, calls met appjes, vakantie met familie, niemand krijgt echte aandacht en jij nog het
minst. Je weet dat het anders kan en moet. Vroeger deed je dat ook en zo heb je je studie
gedaan, je partner gevonden en je baan gekregen en nu is het allemaal door elkaar gaan
lopen. Dat kan anders. Daarom noem ik graag de 3 taken waaronder je alles als partner kan
vatten en vooral waardoor je al het andere kan delegeren. Als partner gaat het immers om
de bijdrage die je levert als mens met alles wat je in je hebt, en niet meer om uitvoering.

Dit zijn de 3 taken en hoe je al het andere weg-delegeert

1. Deel je ervaring en expertise op een effectieve wijze.

Jij bent de topexpert waar iedere klant naar toe komt. Toch hoeft je niet alle uitvoerende en
regelzaken die daarbij komen kijken te doen, jij levert je top-expertise. Alle expertise die niet
tot de top behoort levert je team.
Stel bij iedere vergadering of afspraak in je agenda de vraag ‘ben ik echt nodig en zo ja wat is
mijn top bijdrage’. Je bent nodig in twee gevallen: 1. als je de afspraak leidt ben je de
verbinder met visie en oog op de bal, of 2. er staat een expliciete vraag aan jou op de
agenda, dan hoef je alleen voor dat specifieke deel aanwezig te zijn. In beide gevallen mits
het om experts op jouw vakgebied gaat.
In alle andere gevallen kunnen medewerkers uit je team de vergadering leiden en verbinden
en jouw hulp inroepen als je specifieke expertise nodig is. Dit geldt voor sub afspraken, sub
onderhandelingen, beoordelingen van medewerkers, maar jijzelf doet de hoofd afspraak
met de klant, de hoofdonderhandeling, de beoordeling van je meest senior medewerkers.

2. Alles klopt met jouw visie: jij zorgt dat de resultaten die je team behaalt, stroken
met jouw visie en die van de organisatie.

Je denkt, handelt, coacht en stuurt strategisch voor de lange en middellange termijn. Dat
doe je vanuit je visie, je talent en je waarden. De korte termijn en uitvoering laat je aan
anderen over en je intervenieert als grenzen overschreden worden. Jij beïnvloedt en houdt
het overzicht op de samenhang van alles binnen je team en van je team met alle
stakeholders. Jouw visie over hoe je klanten bedient geeft de richting aan, je team en
ondersteuning zijn opgelijnd om dat op de beste wijze mogelijk te maken. Jouw visie en
waarden zorgen voor zingeving in het team, ze weten waarvoor ze het doen en vooral wat
dat voor hun ontwikkeling inhoudt op de langere termijn. Jij houdt ze dat voor en zij trekken
zich op aan anderen in het team die verder zijn. Resultaten gaan dus verder dan het winnen
van een onderhandeling of het genezen van een patiënt, het gaat ook over de leden van je
team, hun carrière ontwikkeling en hun bijdrage aan de omgeving. Het gaat over de grotere
context, de impact van beslissingen op die context en alle stakeholders, ook indirecte.

3. Je ontwikkelt je visie.

Dat doe je door je visie te voeden door gesprekken met klanten -een keer per kwartaal met
je belangrijkste en met je leukste klanten- over hun bedrijf van de toekomst en jouw
dienstverlening die daarop aansluit. Je ontwikkelt je visie door gesprekken te voeren en
opleidingen te volgen die je interesseren (niet die je moet doen); andere paradigma’s zorgen
voor vernieuwende inzichten. En je ontwikkelt je visie door te luisteren naar jezelf en daar
de tijd voor te nemen. Op jouw leeftijd en met jouw ervaring zit dat wat je onderscheid
binnenin je. Je hoeft alleen de tijd te nemen om ernaar te luisteren. Dat wat je hoort maakt
jou uniek en authentiek, een natuurlijk leider. Klinkt zweverig, dat is het niet. Het is concreet
en het levert je het meeste op.
Immers, op jouw niveau gaat het om de bijdrage die je levert als mens en niet om de
productie die je draait, dat doet je team. Opleiding, training of coaching is erop gericht jezelf
beter te leren kennen, je eigen weten te ontdekken en te ordenen, en met anderen in
dialoog samen te werken, gelijkwaardig, zodat jij meer impact maakt en draagvlak creëert en
de organisatie daardoor.

Al het andere delegeer je. Dat doe je aan de medewerker of collega die interesse heeft in het
onderwerp omdat het zijn/haar talent is, een vraag die hem haar raakt of omdat hij/zij
daardoor kan ontwikkelen.

Ik ben heel benieuwd of je nog taken overhoudt waar ik niet aan heb gedacht. Ik gun je meer
vrijheid en vooral meer ruimte voor lange strategische lijnen en voor nieuwe avonturen voor
inspiratie. Dat is wat de wereld en de toekomst nodig heeft, dat jij als partner de lijnen
uitzet, inspireert en de grote context meeneemt in beslissingen die impact hebben. Stel je je
kleinkind voor als je dat doet.

Spreek je snel,
Elodie

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.