Waarom veel Hoogbegaafden zich niet Hoogbegaafd voelen en zichzelf niet intelligent vinden.

Hoogbegaafdheid (HB) en de mogelijkheid om dat van jezelf te beoordelen is relatief aan de uitdagingen die je jezelf stelt. Zo werkt namelijk het HB brein. Je relateert niet aan anderen, maar aan je eigen norm. Dus vaak als HB’s zeggen dat ze niet zo intelligent zijn, bedoelen ze dat ze niet intelligent genoeg zijn om te dealen met de uitdagingen die ze zichzelf op dat moment stellen. Dat is

Lees verder >

Verhaal van een Hoogbegaafde 1

Ik denk dat jij je er in herkent. Hoog begaafd (HB) zijn is niet zo extreem bijzonder. De definitie is dat je deel bent van de 2 % met hoogste IQ, dat betekent dus van 1 op 50 mensen. Dus er zijn best veel mensen die HB zijn. Het betekent niet dat je een genius bent, en zeker niet dat je alles weet. Er is een verschil tussen weten en

Lees verder >