7 Tips voor als er aan je Stoelpoten Gezaagd wordt

Ben jij een manager of leidinggevende die dit ervaart? Ik heb het in deze blog over gedrag van mensen aan wie je leiding geeft of van je peers op andere plekken in de organisatie die je ondermijnen.

Meestal ontstaat dit gedrag omdat degene die ‘zaagt’ zichzelf bedreigd voelt of minder ruimte ervaart door jouw aanwezigheid. Simpel gezegd, de ‘zager’ wil (een deel van) jouw positie. Ik heb het hier niet over roddelen en klagen over een te dominante leiderschapsstijl. Mijn ervaring is dat en te dominante stijl eerder aanleiding geeft voor roddelen en minder voor stoelpotenzagen.

Stoelpotenzagen komt voort uit eigen onmacht, tegenover iemand (jij dus) die een inclusieve niet hiërarchische leiderschapsstijl heeft en inhoudelijk veel van medewerkers en zichzelf vraagt. Roddelen gaat meestal over het ‘Hoe’ –d.w.z. over de manier van leidinggeven en communicatie- en stoelpotenzagen over het ‘Wat’ -d.w.z. over taken, resultaten en inhoud-.

Het is een psychologisch verschijnsel wat niet zomaar is op te lossen. Immers het gaat over de identiteit en leiderschap van de ‘zager’ en kennelijk is er een reden dat hij/zij zich bedreigd voelt, waar jij niet veel aan kan doen. Aan stoelpoten zagen is namelijk niet rechtstreeks, je kunt je niet frontaal verdedigen en het oplossen, maar er wordt over jou gepraat naar jouw meerderen, je klanten of je team die daardoor negatief worden beïnvloed. In het ergste geval gaan ze meepraten en nemen ze de informatie serieus.

Ik geef je 7 tips om hiermee om te gaan en te voorkomen dat je wordt beschadigd:

  1. Als je geconfronteerd wordt met ondermijnend gedrag is het zaak dat geweldloos te adresseren. Daardoor is het ‘boven water’ zichtbaar, waardoor het ‘zaagkracht’ verliest. Geweldloos betekent dat je het feitelijk, zo precies mogelijk, met oog voor behoeften en zonder emoties benoemt. Zo dus: “Ik hoor dat je klant X vanochtend hebt verteld dat ik andere onderwerpen voorrang geef in plaats van haar mail te beantwoorden. Zoals je weet vind ik dat wij als team alles moeten doen voor onze klanten wat in onze macht ligt en bovendien geloof ik in transparantie en openheid. Door wat je gezegd hebt geef je klant X het verkeerde signaal en het is voor de open werkrelatie, die ik belangrijk vindt, beter zulke dingen tegen mij te zeggen.”

 

  1. Je zult moeten accepteren dat hoge bomen wind vangen. Naar mate je hoger in de organisatie komt zal je met dit gedrag en andere politieke spellen moeten leren omgaan. Het is nu eenmaal zo en het is niet perse persoonlijk, ook al voelt het natuurlijk wel zo. Ook als iemand anders op jouw stoel zou zitten zou dit gebeuren en zou deze persoon hetzelfde doen en in ieder geval proberen.

 

  1. Wie geschoren wordt moet stil zitten. Negeer het, waar je aandacht aan geeft wordt groter. Ga jezelf niet verdedigen, dan wordt het alleen maar erger. Anderen zullen denken dat waar rook is ook vuur is.

 

  1. Word niet vervelend naar de stoelpotenzager. Observeer en probeer er achter te komen wat zijn of haar agenda is en waar zijn of haar zwakke plekken zitten, zonder dat je hier iets mee doet. Weten is voldoende.

 

  1. Zorg dat je de feiten kent. Verwijten aan jouw adres, het gezaag, zijn maar één kant van het verhaal en soms kloppen ze niet eens. Sta stil bij alle feiten en de gehele context en probeer ze los van de emoties helder in kaart te hebben. Als je bevraagd wordt kun je hiermee antwoorden, zonder emoties.

 

  1. Je kunt een collega die je vertrouwt vragen of jouw feiten kloppen c.q. of hij/zij de claims van de stoelpotenzager kan weerleggen met feiten uit eigen ervaring. Denk aan een beoordeling waar je input van meerdere mensen vraagt. Maar pas op, maak het niet te groot. Hou het kort en feitelijk.

 

  1. Hou vast aan je eigen agenda voor je hele team, inclusief de stoelpotenzager en deel dit met mensen in je netwerk in de organisatie. Zet er dus als het ware je eigen sterke agenda tegenover. Doe dat zonder emotie en zonder referte aan de stoelpotenzager.

 

Over het algemeen komen anderen tot het inzicht dat iemand een persoonlijke vete uitvecht die de organisatie niet ten goede komt of verandert er iets in de context waardoor het probleem zich vanzelf oplost. Op een later moment kun je de persoon een andere positie buiten jouw team geven, want onveiligheid werkt meerder kanten op en is ook voor jou belangrijk. Doe dat zonder referte aan het ‘zagen’.

Sterkte en Go High!

 

Laat me weten of deze tips van toepassing zijn op jou?

Ben je het met me eens dat een te dominante stijl eerder aanleiding geeft voor roddelen en minder voor stoelpotenzagen?

Natuurlijk is een tip aan de ‘zager’ om inhoudelijk met je samen te werken, je hulp te vragen om hogerop te komen, en initiatieven te ontplooien i.p.v. je te ondermijnen. Toch is er iets wat hem/haar tegenhoudt. Wat is jouw ervaring?

Mail me op elodie@elodievansytzama.nl of reageer op linkedin https://www.linkedin.com/pulse/7-tips-voor-als-er-aan-je-stoelpoten-gezaagd-wordt-elodie-van-sytzama/?published=t

 

Ontvang mail met online coaching

Ik stuur je twee keer in de week een email met een relevant onderwerp of een relevante vraag voor jouw organisatie- en persoonlijk- leiderschap, zodat jij even een moment van reflectie hebt om uit te zoomen uit de waan van die dag en stil te staan bij waar het echt om gaat en de grote lijn.